header banner
Default

Under den økonomiske kaoset har kryptovalutaene sett en oppgang på 27 % på bare en uke


– Mange føler nå at de har fått bevist at at man ikke kan stole på bankene, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Mye av oppgangen i kryptovaluta, har kommet i det siste, sier Robert Næss i Nordea.

Publisert:

Bankkrise, bankkollaps og fall i bankaksjer.

Den siste uken har bankvesenet gått på en skikkelig smell. Tre amerikanske banker gikk over ende og den sveitsiske banken Credit Suisse faller for øyeblikket over 60 prosent på Zurich-børsen etter krisesalget.

Uroligheten i bankverdenen underbygger mantraet til kryptotilhengere, forteller investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– «Du kan ikke stole på bankene, det er ikke trygt å ha pengene sine der». Dette har vært mantraet i kryptoverden, og selve salgscaset; En av grunnene til å kjøpe kryptovaluta, er at man ikke kan stole på bankene.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.
Foto: Paul S. Amundsen / E24

I kryptoverden er det nemlig fryd og gammen: Den siste uken har bitcoin-kursen steget over 27 prosent. Så langt i år er kursen opp 70 prosent, og det siste døgnet er kursen opp over 4 prosent til 28.253 dollar per bitcoin.

– Mye av bitcoinoppgangen er kommet akkurat i det siste.

Ethereum har steget over 13 prosent den siste uken.

– Når man ser denne usikkerheten i markedet, er det mange som føler at nå skjer akkurat det som kryptoverdenen har forutsett og at man derfor kan stole på bitcoin, sier Næss.

Stengte kryptobank

Dagens situasjon, hvor aksjemarkedet faller og kryptovaluta stiger, er spesiell.

– Det er unikt. Stort sett pleier kryptovaluta å henge seg på aksjemarkedet. Det har stort sett vært korrelasjon, spesielt mellom kryptovaluta og Nasdaq-indeksen. Faller Nasdaq, faller krypto. Dette snudde for noen måneder siden, sier Næss.

– Mange føler nå at de har fått bevist at at man ikke kan stole på bankene.

Selve ideen om bitcoin kom til verden i kjølvannet av finanskrisen i 2008/2009, og bygger på full frihet fra det tradisjonelle bankvesenet og sentralbankene.

Næss påpeker at en av de amerikanske bankene som kollapset, Signature Bank, var knyttet til kryptomiljøet.

– Det som var overraskende, er at dette var den eneste banken som ble stengt av myndighetene. Dette til tross for at banken på mange måter var bedre posisjonert enn både Silicon Valley Bank og Silvergate Bank. Mange opplever dette som at de politiske myndighetene prøver å bekjempe krypto.

Gullprisen stiger

Det er ikke bare kryptovaluta som stiger etter uroen i markedet: Gullprisen har nådd sitt høyeste nivå på et år, og en unse gull stiger til over 2.000 dollar.

Historisk er det imidlertid mer normalt at gull stiger i urolige tider, enn at kryptovaluta gjør det.

Investorer ser gjerne på gull som en sikring mot høy inflasjon. Enkelt forklart skyldes det at råvaren er i en begrenset mengde. Det er ikke mulig å trykke gull på samme måte som sedler. Når de økonomiske forholdene forverrer seg, stiger dermed tradisjonelt prisen på gull.

Sources


Article information

Author: Laura Jordan

Last Updated: 1700063641

Views: 658

Rating: 4.4 / 5 (105 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laura Jordan

Birthday: 1958-11-18

Address: 64545 Lisa Mountains Apt. 311, Jenniferview, NM 33193

Phone: +4675140644567309

Job: Phlebotomist

Hobby: Board Games, Sculpting, Tennis, Role-Playing Games, Bird Watching, Fishing, Skateboarding

Introduction: My name is Laura Jordan, I am a Open, unswerving, vivid, receptive, priceless, venturesome, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.