header banner
Default

:4 manieren om meer geld te verdienen


Tot eind 2020 kon wie dat wilde tot 6.340 euro per jaar onbelast bijverdienen. Helaas werd die regel afgeschaft, maar... er zijn momenteel nog heel wat mogelijkheden om toch nog een aardig centje extra te verdienen!

Zo kun je als medewerker of vrijwilliger aan de slag in een vereniging, kun je bijverdienen in de deeleconomie of kun je inkomsten genereren als influencer. Dit zijn de huidige fiscale regels.

1. Je verdient bij als vrijwilliger

VIDEO: 4 Ways to make Money from Home Today!
Greg Gottfried

Als vrijwilliger krijg je in principe geen loon maar een onkostenvergoeding. Dit kan zowel een forfaitaire onkostenvergoeding zijn als een vergoeding van de werkelijke kosten. Of deze bedragen wel of niet belastingvrij zijn, hangt af van de hoogte van de bedragen.

Forfaitaire onkostenvergoeding

VIDEO: Verdien €100 per dag met 4 gratis apps | Online geld verdienen voor beginners
Roy de Jong

Voor het inkomstenjaar 2023 geldt een grensbedrag van 40,67 euro per dag en 1.626,77 euro per jaar. Wordt één van de grensbedragen overschreden, dan tellen die inkomsten mee als beroepsinkomen. Met andere woorden: je betaalt hierop – net als op je reguliere beroepsinkomen – belastingen volgens een progressief belastingtarief van 25 tot 50%.

Ter info: voor vrijwilligers in de sportsector (sporttrainer, scheidsrechter, seingever,…), in de dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen en niet-dringend liggend ziekenvervoer geldt een hoger jaarplafond van 2.987,70 euro.

Terugbetaling werkelijke kosten

VIDEO: 4 MANIEREN OM ONLINE GELD TE VERDIENEN! (NIEUWE METHODES)
Dep Hart

Je kunt er als vrijwilliger ook voor kiezen om de werkelijk gemaakte onkosten te laten vergoeden. Deze kosten moet je wel effectief kunnen bewijzen aan de hand van kassabonnetjes of betalingstickets. Let wel: je kunt de betaling van de forfaitaire onkostenvergoeding niet combineren met de terugbetaling van de werkelijke kosten!

Tip: wil je je inkomsten als vrijwilliger optimaliseren, dan kun je – weliswaar beperkt en onder bepaalde voorwaarden – je gemaakte verplaatsingskosten laten vergoeden.

2. Je verdient bij als verenigingswerker

VIDEO: Verdien €30k+ per maand: online geld verdienen met ChatGPT!
Roy de Jong

Help je als medewerker een handje mee in een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of openbare instelling? Dan worden deze inkomsten (inclusief eventuele maaltijdcheques of fietsvergoeding) belast als een “divers inkomen” tegen een verlaagd tarief van 10%.

Let wel: om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten, mag het totale bedrag op jaarbasis niet hoger zijn dan 7.170 euro voor inkomstenjaar 2023. Ligt het eindbedrag hoger dan dit grensbedrag, dan wordt het belast als een beroepsinkomen tegen de alom bekende, hogere progressieve belastingtarieven van 25 tot 50% (exclusief gemeentebelastingen).

Ook het aantal gepresteerde uren en de sector waarin je bijverdient, heeft invloed op het belastingtarief.

  • Werk je in de sociaal-culturele sector of de amateurkunstensector? Dan ligt het plafond op maximaal 300 uur per jaar, met een maximum van 100 uur per kwartaal (behalve in het derde kwartaal, daar geldt het plafond op 190 uur).
  • Ben je actief in de sportsector, dan kun je tot 450 uren per jaar werken tegen het verlaagde belastingtarief van 10%. Ook hier geldt een maximum van 150 uur per kwartaal (met uitzondering van maximaal 285 uur in het derde kwartaal).

3. Je verdient bij in de deeleconomie

VIDEO: 7 Manieren Om €10.000/Maand Te Verdienen In 2023
Thomas v/d Leck

Voor wie graag flexibel bijverdient in de deeleconomie (bv. via Deliveroo en UberEats) geldt er al langer een gunstregime. Hierbij is het aantal uren onbeperkt, al moet je wel werken via een erkend platform én is er een bruto inkomstenplafond van 7.170 euro voor inkomstenjaar 2023.

Opgepast: combineer je een bijverdienste in de deeleconomie en verdien je daarnaast ook nog geregeld bij als verenigingswerker, dan geldt het inkomstenplafond voor alle activiteiten samen.

4. Je verdient bij als influencer

VIDEO: Hoe Genereer Je Passief Inkomen 4 Manieren - 100 Euro Per Dag Verdienen
Dieuwke Gorter

Heb je een verdienmodel als influencer op sociale media? Dan moet je die inkomsten aangeven in je belastingaangifte. Ook wanneer je gratis producten ontvangt (bv. kleren of cosmetica) moet je de normale aankoopwaarde verplicht aangeven. Hoeveel je hierop belast wordt, hangt af van de frequentie van die activiteiten.

  • Gebeurt het maar sporadisch, dan wordt dat “divers inkomen” belast aan een tarief van 33%.
  • Word je effectief met geld betaald of krijg je je opdrachten via een agentschap of tussenpersoon, dan worden die inkomsten door de fiscus aanzien als een beroepsinkomen dat belast wordt tegen de alom bekende progressieve belastingtarieven van 25 tot 50% (exclusief gemeentebelastingen).

Zie je je bijverdiensten toch iets groter? Dan kun je in heel wat sectoren als flexi-jobber (bruto = netto!) aan de slag of van je hobby je bijberoep maken en je bij een sociaal verzekeringskantoor aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Succes!

Bron: Jobat.be

Sources


Article information

Author: Mark Roberts

Last Updated: 1698921123

Views: 793

Rating: 4.1 / 5 (69 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mark Roberts

Birthday: 1978-10-22

Address: 550 Owens Valleys Suite 918, Port Luis, MD 73314

Phone: +3989262033337720

Job: Surveyor

Hobby: Card Collecting, Singing, Kite Flying, Running, Cycling, Billiards, Astronomy

Introduction: My name is Mark Roberts, I am a Colorful, unguarded, rich, unyielding, forthright, frank, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.